KONTAKTUJTE NÁS

Právnická osoba:

Název společnosti – Alpen Pharma CZ, s.r.o.
Identifikační číslo – 03303136
Adresa sídla – Pražská 180, 25066 Zdiby

Údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně oddílu a vložky – zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 229919 v zastoupená Mrg. Taťánou Walachovou – jednatel